Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Izabelin  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Izabelin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Izabelin.

Mapa Geoportal Izabelin
Mapa z granicą gminy Izabelin

Dane urzędu

Urząd Gminy Izabelinul. 3 Maja 42Izabelin, 05-080

Tel: 22 7228930

Fax: 22 7228006

Elektroniczna skrzynka podawcza: /17o9prfw0u/SkrytkaESP

E-mail: izabelin@izabelin.pl

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Izabelin: 1432022

Witryna: www.izabelin.pl

Władze lokalne: Wójt Dorota Zmarzlakizabelin@izabelin.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Izabelina

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Izabelin to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Izabelin na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Izabelina, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Izabelina, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Izabelina

Gmina Izabelin w liczbach

Powierzchnia gminy Izabelin*

65 km2

2020 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Izabelin*

10 560 mieszkańców

835 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Izabelin*

162 mieszkańców na km2

501 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Izabelin

Geoportal Izabelin prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Izabelin, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Izabelin.

Dostęp do danych Geoportalu Izabelin

Jak powstał Geoportal gminy Izabelin?

Geoportal Izabelin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Izabelin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Izabelin.

Geoportal Izabelin umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Izabelin oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Izabelin, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Izabelin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Izabelin?

Informacje na Geoportalu Izabelin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Izabelin?

Korzyści z Geoportalu Izabelin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Izabelin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Izabelin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Izabelin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Izabelinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Izabelina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Izabelin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Izabelin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Izabelin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Izabelina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Izabelina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Izabelin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Izabelin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Izabelinie.

  Geoportal gminy Izabelin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Izabelin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Izabelinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Izabelin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Izabelinie.

  W Geoportalu Izabelin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Izabelin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Izabelinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Izabelin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Izabelin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Izabelin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Izabelin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Izabelin. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Izabelin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Izabelin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Izabelin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Izabelinie. W Geoportalu gminy Izabelin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Izabelinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Izabelin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Izabelin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Izabelin.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Izabelin, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Izabelin. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Izabelin.

 • Zabytki w gminie Izabelin

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Izabelin. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Izabelin oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Izabelin.

 • Informacje o wyborach w gminie Izabelin

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Izabelin. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Izabelin i wiele istotnych informacji.

Geoportal Izabelin dla mieszkańców

Geoportal Izabelin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Izabelin. Na mapie Izabelina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Izabelin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Izabelin. Korzystając z map Geoportalu gminy Izabelin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Izabelin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Izabelin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Izabelin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować